Diecézna charita Žilina hľadá profesionálneho rodiča

Do 30. novembra sa môžete uchádzať o pracovné miesto profesionálneho rodiča v Centre pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho Považská Bystrica.

Náplň práce, požiadavky či kontaktné údaje nájdete v priloženom ozname: