Vianočný koncert dubnickej ZUŠ

Dňa 20.12. 2017 vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy na „Vianočnom koncerte“ vo farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Tento druhý ročník sa niesol v znamení príchodu Vianoc, s ktorým úzko súvisí príchod Spasiteľa na zem.

Jedinečná atmosféra, o ktorú sa postarali pedagógovia so svojimi žiakmi, navodila divákom neopakovateľný zážitok. Postaral sa o to najmä spevácky zbor s hudobným  sprievodom súboru Violin, ktorí si pripravili známe piesne slovenských a českých interpretov ako je Václav Neckař – „Púlnoční“, Christopher Tin – „Baba yetu“, Janais – „Biela pieseň“ pod učiteľskou aktovkou Evi Pilnej a Diany Liškovej.

Všetci žiaci vydali zo seba radosť a túžbu k umeniu a hudbe. Vysoká umelecká úroveň a náročnosť daných interpretov v podaní našich žiakov a pedagógov našej ZUŠ navodila atmosféru Vianoc.

Sme radi, že námaha, ktorú pedagógovia vydali zo seba nebola márna a vyvolala u divákov nadšenie a radosť na najkrajšie sviatky roku, kedy sa nebo spája so zemou. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tohto projektu. Poďakovanie patrí aj dubnickým saleziánom, ktorí nám umožnili uskutočniť tento koncert.

(PhDr. Diana Lišková)