Veľkonočné posolstvo hlavného predstaveného saleziánov

Moji drahí bratia saleziáni, moje drahé sestry a bratia zo saleziánskej rodiny na celom svete, drahí mladí po celom svete!

Posielam vám môj srdečný pozdrav na prahu Veľkého týždňa a Veľkej noci. Dôvodom tohto môjho posolstva je vyzvať všetkých, ktorí ste na rôznych miestach saleziánskeho sveta, prežiť veľmi intenzívne chvíle viery a modlitby. Príčina je táto: Je príliš veľká tá bolesť, ktorej sme svedkami v mnohých častiach sveta, toľkých ľudí rôznych náboženstiev a vyznaní, ktorí trpia skutočné mučeníctvo. V našej Cirkvi je veľký počet kresťanských mužov a žien, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru v Ježiša.

Poslednú drámu poznáme dobre, odohrala sa v Jemene, kde boli zabité viaceré osoby: 4 sestry Misionárky lásky Matky Terezy a iní laici a laičky, ktorí dali život za svoju vieru, zomreli ako mučeníci a obete bezuzdného násilia. S bolesťou a s veľkou úzkosťou sledujeme to, čo sa stalo nášmu bratovi Tomovi, saleziánovi, ktorý bol unesený a viac o ňom nič nevieme. Chceme vyjadriť všetku svoju blízkosť a solidaritu jeho rodine a prosíme Pána o hlboký pokoj, aby mohli prežívať tieto dni dôverujúc v Pána Ježiša. Preto vyzývam všetkých, aby prežívali chvíle veľmi intenzívnej modlitby večer na Zelený štvrtok, keď sprevádzame Ježiša v bolesti a samote Getsemanskej záhrady.

Živo dúfam, že celá saleziánska rodina vo svete a naši mladí môžeme byť zjednotení – na rôznych miestach a v rôznych časoch – v jedinej modlitbe: za pokoj. Spájame sa s pápežom Františkom, ktorý ustavične volá po tomto pokoji. Prosme Pána o pokoj a prosme aj pokoj bez konca pre mučeníkov a mimoriadnu silu Vzkrieseného pre všetkých, ktorí trpia toľkú bolesť a prenasledovanie. A pamätajme aj na nášho brata Toma.

Ďakujem za to, že prijmete túto iniciatívu. Nech vás Pán žehná! Pozdravujem vás zo srdca

don Angel Fernandez Artime