V Turíne to žije!

Dnes, 6.7.2020, sa oratko Laura zmenilo na turínske námestie plné rôznych ľudí. Začal totiž prímestský tábor Don Bosco.

Bola u nás kráľovská rodina, baróni, kontesy, ale aj jednoduchý pracujúci ľud. Ba čo viac, stále prichádzali ďalší, ktorí už nemohli zohnať dobrú prácu a teda boli hladní a chudobní. Z nich sa tu vytvárali akési malé bandy, do ktorých sa nechali naverbovať aj deti. Niektoré sa dali nahovoriť aj na záškodnícku činnosť, čo privolalo turínsku políciu. Barón Ricco sa však za nás zaručil a karabinierov upokojil. Onedlho však prišla pekárka so žalobou, že jej niekto ukradol chlieb, a tak sa celý náš tábor dostal do turínskeho väzenia. Napriek tomu, že sme sa dovolávali spravodlivosti, čakali na nás rôzne väzenské práce – čistenie kachličiek zubnými kefkami, strihanie trávnika nožnicami, škrabanie zemiakov a iné povinnosti.

Útechou v týchto náročných chvíľach nám bol sám Don Bosco, ktorý sa pri nás často zastavil, povzbudzoval, ba viackrát vybavil u dozorcov aj osviežujúcu prestávku. Jeden účastník tábora to priamo Don Boscovi vyjadril takto: „Ty si z celého väzenia ten najlepší kamarát.“ A veru to bola aj pravda. Don Bosco nám vybavil možnosť ísť na svätú omšu do kostola a po nej dokonca slobodu. Pozval nás aj na ďalší deň, nuž uvidíme, čo sa všetko spolu zažijeme zajtra.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.