Týždeň manželstva

Naša saleziánska farnosť sa v stredu 16.2. 2022 zapojila do 12. ročníka „Národného týždňa manželstva“, ktorá bola spojená s obnovením manželských sľubov a požehnania tehotných mamičiek.

Je to medzinárodná týždenná iniciatíva na podporu manželstva prebiehajúca od sviatku patróna zaľúbených sv. Valentína.
Hlavnou témou tohto ročníka boli 3 aspekty: Oddanosť, Dôvera, Vášeň.
Tento model tzv. manželského trojuholníka mu môže veľmi prospievať bez ohľadu na to, či sme v manželstve mesiac, rok, či 30 rokov. Potrebujeme ich len živiť.
Sv. omšu v Kostole sv. Jakuba v Dubnici n/V celebroval don Bielik, ktorý vo svojej homílii upozornil na manželskú spiritualitu a dôležitosť vnímať jeden druhého ako Boží dar. Len zo sebadarovania môže vzniknúť láska čistá a nesebecká. Vtedy nehľadí človek na toho druhého s egoistickým pohľadom niekoho vlastniť či mať, ale naopak, darovať sa mu. Je to jeden z najkrajších prejavov Božej lásky prebývajúcej v manželskom spolužití.
Táto iniciatíva ma veľmi oslovila keďže útoky na dnešnú rodinu sú veľmi veľké. Dúfam, že sa táto milá udalosť bude každoročne pripomínať v našej farnosti, aby sme si mohli viac uvedomiť dôležitú úlohu, ktorú manželstvo práve v dnešnej dobe má.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a realizácie tejto sv.omše.

autor: Diana Lišková

16.2. 2022 – Sv.omša za účasti rodín:

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je NTM-omsa-Dubnica-1.png

14.2 – 20.2.2022Kresťanskí kouči manželstvám: Online:

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Krestanski-kouci-manzelstvam-scaled.jpg