Stretnutie žien: Mária a ženskosť

V sobotu 13. januára 2024 sa Katolícky dom zaplnil ženami z farnosti. Dôvodom bola bola pilotná prednáška venovaná ženskosti. Za nápadom stojí správca farnosti Bohuš Levko spolu s Evou Chovančík a aktívnymi ženami túžiacimi organizovať podobné podujatia pre naše farníčky.Prednášku viedla sestra FMA Dáška Kráľová, ktorá v minulosti pôsobila aj u nás, a aj preto stretnutie prebiehalo vo veľmi priateľskej a srdečnej atmosfére. 

Sestra Dáška sa vo svojej prednáške venovala otázke nášho vzťahu k Panne Márii, ktorý veľmi úzko súvisí so ženským pohľadom na seba samu. Poukázala na zaujímavý fakt, že náš pohľad na Máriu je často ovplyvnený pohľadom cirkevných autorít – mužov. My ako ženy sme však pozvané do intimity s Božou Matkou práve prostredníctvom toho, čo nás ako ženy, matky, sestry spája. 

V prednáške zazneli mnohé podnetné i dojímavé myšlienky – Máriino materstvo prebiehajúce v tichu postupného odhaľovania jej príbehu, jej pokorné státie v úzadí, jej meditácie nad životom biblických žien Starého zákona. 

„Mária, vedela si?“ – slová piesne na konci stretnutia zakončili krásny spoločný čas. Sme vďačné, že sme mali príležitosť pozrieť na Máriu ako na jednu z nás – Božiu Matku, ktorá je právom uctievaná a hodna chvály, no zároveň veľmi blízka. Mária ako vzor každodennej ženskosti a vzťah s ňou je inšpiráciou pre naše vlastné posvätenie. 

text: Petra Babulíková
foto: Bohuš Levko, SDB