Saleziáni spolupracovníci sa stretli na výročnej konferencii

V sobotu popoludní, 10. decembra 2022, napriek chrípkovým prekážkam, sa stretla necelá polovica členov saleziánov spolupracovníkov (ASC) na výročnej konferencii.

Stretnutie sa začalo svätou omšou vo farskom kostole, kde svojim príhovorom všetkých povzbudil pán farár don Bohuš Levko, SDB.

Podporiť svojou účasťou ho prišli i rodinní príslušníci a zástupkyňa sestier FMA  Andrea Miklovičová. Nasledoval príhovor delegéta za Provinciálnu radu ASC, Andreja Havlíka, ktorý predstavil  strenu na rok 2023: „Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine“.

Následne sa prítomní členovia združenia obzreli za uplynulým rokom, ako sa im darilo plniť svoje poslanie saleziánov spolupracovníkov. Stretnutie pokračovalo družnou debatou pri klobáske a koláčoch.

Družné stretnutie ukončilo požehnanie miestneho delegáta don Cyrila Gajdoša, SDB,  ktorý Dubnické združenie ASC  duchovne vedie a sprevádza.


Koordinátorka MR ASCMiriam Janegová