Príprava na národné stretnutie mládeže 2022

28. –31.júla 2022 sa v Trenčíne uskutoční Národné stretnutie mládeže (NSM)T22

Podobne ako pri predchádzajúcich NSM – R13, P15 a P18 – bude im predchádzať duchovná príprava. Nadviažeme tak na veľké projekty – Čistý, Milosrdný a Odvážny rok. Duchovná príprava s názvom VÝŠINY sa začala koncom novembra 2021 – počas Týždňa Cirkvi pre mládež.

Mesačne na tejto stránke narodnestretnutiemladeze.sk pribudnú (už je k dispozícii 1. materiál „Morja“) nové materiály na prácu s mladými, určené kňazom, rehoľníkom, katechétom a animátorom.

Ústrednou témou NSM aj najbližších SDM 2023 v Lisabone je evanjeliový citát: 

«Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (Lk 1,39).  Keďže evanjelista Lukáš ďalej píše o „meste v hornatom kraji“, nosnou symbolikou budú hory a vrchy, turistické chodníky a značky. Každý mesiac budeme mladých sprevádzať na jeden biblický vrch:

Na biblické vrchy budeme stúpať 4 rôznymi „turistickými chodníkmi“:

Červená turistická značka označuje najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické trasy. V duchovnej príprave VÝŠINY nás touto cestou bude sprevádzať pápež František (úryvkami z jeho príhovorov počas návštevy na Slovensku) a siedmi kňazi, ktorí milujú vrchy – Martin Schreiner, Ján Bystriansky, František Moško, Ján Dubecký, Mário Brezňan, Dominik Jamrich a Matúš Reiner.

Modrá značka pripomína krásu neba, preto budeme touto cestou odhaľovať vrchy rečou umenia – od Rembrandta, Dálihoa Chagalla– cez nové ikony, ktoré vzniknú špeciálne pre VÝŠINY v benediktínskom kláštore na Sampore – až po sedem nových piesní v podaní speváčok – Evy Hreškovej, Simy Magušinovej, Dominiky Gurbaľovej, Dáše Žabenskej, Jany Zubajovej, Terezy Kmotorkovej a Zuzany Eperješiovej.

Zelená turistická značka odkazuje na živosť, akčnosť a dynamiku mladého človeka. Táto cesta obsahuje konkrétne aktivity, inšpirované biblickými vrchmi. Vytvoria ich členovia združení a organizácií, ktoré pracujú s mládežou – saleziánska Domka, františkánska Gifra, Združenie Mariánskej mládeže, eRko, ZKSM…

Žltá turistická značka v prírode často označuje prepájaciu cestu, akúsi „skratku“. V duchovnej príprave VÝŠINY to bude najrýchlejšia cesta k Bohu – modlitba. Na tejto ceste ponúkneme pútnikom texty na adorácie Sviatosti oltárnej,„putovné“ žalmy či krížovú cestu…

Zdroj: narodnestretnutiemladeze.sk