Oznamy: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – 31. marec 2024

Liturgický kalendár:
Veľkonočnou nedeľou sa začína Veľkonočná oktáva. Osem dní slávime ako jeden deň Pánovho zmŕtvychvstania. Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
Vo Veľkonočný pondelok budú sv. omše takto:
V Kostole sv. Jakuba o 7.00, 9.00 a 18.00 hod. (sv. omša o 11.00 hod. nebude)
V Kostole sv. Jána Bosca o 8.00 a 10.00 hod. (sv. omše o 11.15 a 19.00 hod. nebudú)
V Prejte o 8.45 hod.
Dnes je Veľkonočná ofera – pre saleziánov.

  1. V utorok 2. apríla sa budú v Kostole sv. Jakuba po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na máj a jún. V Kostole sv. Jána Bosca sa budú zapisovať na prvý piatok ako zvyčajne.
  2. Tento piatok je prvý piatok v mesiaci. Keďže sme tesne po sviatkoch, budeme spovedať len pri sv. omšiach.
    V piatok je mládežnícka sv. omša o 19.15 hod.
    V sobotu je Fatimská sobota.
  3. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná Korunka.
  4. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a slávení Veľkonočných sviatkov: tým, čo upratovali kostol, aranžérkam, miništrantom, lektorom, kostolníkom, organistom a všetkým spevákom a hudobníkom – mladším aj starším. Ďakujeme za váš čas a ochotu.
  5. V mene bratov saleziánov a sestier saleziánok vám i vašim rodinám prajeme radosť a nádej prameniace zo Zmŕtvychvstania nášho Pána. Nech my kresťania zjavujeme našou láskou a vzťahmi tomuto svetu živého vzkrieseného Krista, ktorého živým telom sme sa ešte viac stali slávením Veľkej noci.