Oznamy: Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa – 31. december 2023

Liturgický kalendár:
Dnes 31. decembra bude:
– ďakovná adorácia na konci pri večerných sv. omšiach v obidvoch našich kostoloch.
– pastoračné zhodnotenie roka s vyúčtovaním (nájdete aj na nástenkách a na našej webovej stránke www.saldub.sk)
– tichá ďakovná adorácia bude v Kostole sv. Jána Bosca od 22.00 do 23.00 hod. a v Kostole sv. Jakuba od 23.00 do 24.00 hod.
V pondelok 1. januára je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu.
V utorok je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi.
V stredu je spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš.
V sobotu 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu.
Budúca nedeľa 7. januára je nedeľou Krstu Krista Pána. Končí sa ňou vianočné obdobie.

  1. Vo vianočnej ofere pre saleziánov sa vyzbieralo 4.300 €. Ďakujeme za vašu štedrosť voči nám.
  2. Požehnanie trojkráľovej vody bude v našich kostoloch v piatok pri večerných vigílnych sv. omšiach.
  3. Požehnanie príbytku si môžete urobiť v kruhu svojej rodiny pri domácej liturgii (text požehnania nájdete v poslednom čísle farských zvestí) alebo po osobnej dohode s kňazom.
  4. Tento týždeň je prvopiatkový, Fatimská sobota tento mesiac nebude z dôvodu slávnosti Zjavenia Pána.
  5. V sobotu bude vianočné stretnutie s večerou pre animátorov a prípravkárov v Kaťáku o 17.00 hod. Prihlasovanie je do štvrtka.
  6. V sobotu o dva týždne 13. januára pozývame ženy na stretnutie s prednáškou – Mária v živote dnešnej ženy. Hosťkou bude sr. saleziánka Dáška Kráľová.
  7. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy Vianočných sviatkov v našich kostoloch a kaplnkách, zvlášť pani aranžérkam, kostolníkom, organistom, hudobníkom a spevákom, lektorom, skautom i tým, ktorí upratovali.