Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania – 9. apríl 2023

Liturgický kalendár:
Veľkonočnou nedeľou sa začína veľkonočná oktáva. Osem dní slávime ako jeden deň Pánovho zmŕtvychvstania. Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše budú:
– v Kostole sv. Jakuba o 7.00, 9.00, 18.00 hod. (sv. omša o 11.00 hod. nebude)
– v Kostole sv. Jána Bosca o 8.00, 10.00 hod. (sv. omše o 11.15 a 19.00 hod. nebudú)
– v Prejte o 8.45 hod.
Dnes je Veľkonočná ofera – pre saleziánov.

  1. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná Korunka.
  2. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a slávení Veľkonočných sviatkov: tým, čo upratovali kostol, miništrantom, kostolníkom, organistom a všetkým spevákom, chrámovému zboru a mládežníckemu spevokolu, lektorom, aranžérkam…
  3. V mene bratov saleziánov a sestier saleziánok vám i vašim rodinám prajeme radosť a nádej prameniace zo Zmŕtvychvstania nášho Pána. Nech my kresťania zjavujeme našou láskou a vzťahmi tomuto svetu živého vzkrieseného Krista, ktorého živým telom sme sa ešte viac stali slávením Veľkej noci.