Oznamy na nedeľu Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – 31. december 2017

Liturgický kalendár:
Zajtra je Nový rok – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú všade ako v nedeľu.
V utorok je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi.
V stredu je spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš.
V piatok je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je slávnosť Zjavenie Pána. Je to prikázaný sviatok, sv. omše budú všade ako v nedeľu.
Na budúcu nedeľu je sviatok Krstu Krista Pána.

1. Svoje príbytky si môžete požehnať podľa modlitby, ktorá je vo vianočnom čísle Farských zvestí. Kto chce pozvať na požehnanie kňaza, nech si dohodne s kňazom osobne termín.
2. Pozývame Vás na ďalšie stretnutie rodín, v rámci prípravy na svetové stretnutie rodín v Írskom Dubline, ktoré bude na budúcu nedeľu o 16.00 hod. v Katolíckom dome. Môžu prísť aj rodiny, ktoré minule neboli.
3. Zbierka na kostol vyniesla 3520 €. Na vianočnú oferu ste venovali 2460 €. Pán Boh zaplať!
4. Koncoročné vyúčtovanie:

Príjmy: zvonček 28810 €, zbierky na nový kostol 40255 €, ostatné zbierky (odvedené) 8543 €.

Výdaje: splátky pôžičiek a úveru 25486 €, energie (starý aj nový kostol, fara, katolícky dom) 13716 €, oprava Katolíckeho domu 23300 €, zakúpenie kosačiek 1300 €, prečalúnenie lavíc v kostole 1200 €, nové svetlá v kostole 1036 €, bohoslužobné predmety 1283 €.

Stav prostriedkov na účte je 18750 €. Stav úverov a pôžičiek 59440 €.
Pretože v nastávajúcom roku musíme ešte splácať úver a pôžičky v takej výške ako uplynulý rok, a chceli by sme popri tom dať urobiť lavice do nového kostola, budeme pokračovať v mesačných zbierkach na nový kostol. Kto má horšiu situáciu, nemusí prispievať, prípadne nech dá podľa svojich možností. Dobrý Pán Boh Vás odmení za všetky milodary!
5. Bilancia farnosti:

Krsty – 154 (76 chlapcov + 78 dievčat), 5 dospelých. Minulý rok 143 krstov.

Pohreby – 143 (72 mužov + 71 žien, 80 zaopatrených a 63 nezaopatrených). Minulý rok 125 pohrebov.

Sobáše – 50 párov, z toho 10 rôzneho náboženstva (katolík + nepokrstený), jedno zmiešané (katolík + evanjelik). Minulý rok 42 párov.

Prvoprijímajúci – 135 detí, minulý rok 123.

Birmovanci – 80, minulý rok 76.