Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice – 16. jún 2019

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok.
Sväté omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. Po večernej sv. omši vo farskom kostole bude na nádvorí kostola procesia.
V piatok je spomienka sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka.
Na budúcu nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť výročie posviacky kostola (24. jún 1789)

  1. Dnes pri sv. omši o 11.00 hod. bude odovzdávať provinciál don Jozef Ižold misijný kríž desiatim saleziánskym misijným dobrovoľníkom. Dve dobrovoľníčky sú z Dubnice nad Váhom. Sprevádzajme týchto nadšených mladých ľudí modlitbou. Po ranných sv. omšiach bude krátka prezentácia programu Adopcia na diaľku.
  2. V sobotu bude Púť rodiny Nepoškvrnenej na Budkove. Podrobnejší oznam je na výveske.
  3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.