Oznamy na 9. nedeľu cez rok – 3. jún 2018

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
2. Pozývame rodiny na stretnutie na budúcu nedeľu o 15.30 hod. do Katolíckeho domu.
3. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2840 €. Pán Boh zaplať!