Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 24. máj 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok budeme sláviť slávnosť Panny Márie Pomocnice.
V utorok je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.
V piatok je sv. Pavla VI., pápeža a tiež bl. Jozefa Kowalského, kňaza a mučeníka.

  1. Tento týždeň budú sv. omše o 12.00 hod. do piatka. Potom už nebudú bývať.
  2. Túto i ďalšiu sobotu dopoludnia bude prvé sv. prijímanie detí po malých skupinkách.
  3. Tínedžerský tábor plánujeme pre chlapcov a dievčatá od ukončeného 8. ročníka ZŠ do 3. ročníka SŠ v Jasenskej doline 20. – 24. júla. (Viac informácií u don Plášeka)
  4. Letný prímestský tábor „Don Bosco“ bude, ak to situácia dovolí, v priestoroch SCVČ Laura od 6. do 10. júla. Prihlášky sú na stolíku, v Laure a aj na stránke www.saldub.sk.
    (Viac informácií u sestry Fany)
  5. Miništrantské maxistretko bude na budúcu nedeľu 31. mája o 15.00 hod. na farskom dvore.