Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 14. máj 2023

Liturgický kalendár:
Od pondelka do stredy sú prosebné dni za úrodu.
V utorok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.
Vo štvrtok je PRIKÁZANÝ SVIATOK: Nanebovstúpenie Pána.
Sv. omše budú v Kostole sv. Jakuba o 6.30, 7.50 (školská), 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod.
V piatok začína novéna k Duchu Svätému. Budeme prosiť o dary a ovocie Ducha Svätého po litániách.
Budúca nedeľa je 7. veľkonočná. Bude zbierka na katolícke masmédiá.

  1. Dnes je májové posledné stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život.
  2. V piatok pristúpia k sv. zmierenia deti, ktoré budú mať v sobotu slávnosť 1. sv. prijímania o 9.00 a 11.00 hod. Sprevádzajme ich a ich rodiny modlitbou.
  3. V sobotu je Jarná púť k cti sv. Jána Pavla II. na Butkove. Autobus bude pristavený v Dubnici nad Váhom pri Kostole sv. Jakuba o 12.30 hod. Viac info k programu nájdete na nástenke.
  4. V nedeľu 21. mája vás pozývame na deň farnosti s príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice. Pri nedeľných sv. omšiach budeme ďakovať za dar farnosti ako spoločenstva. O 15.00 hod. vás pozývame do farskej záhrady na stretnutie s programom a občerstvením. Prosíme mamy a babky o niečo sladké alebo slané pod zub.
  5. Liturgicky budeme sláviť Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov v stredu 24. mája o 18.00 hod. v Kostole sv. Jakuba pri slávnostnej sv. omši so saleziánom zo Žiliny don Petrom Ondrejom.
  6. Prehľad letných podujatí, ktoré organizujeme spolu so sestrami saleziánkami a našimi animátormi nájdete na plagátoch a našom webe. Nasledujúce dni spustíme aj prihlasovanie na tábory.
  7. Sobášne náuky začínajú v našej farnosti v sobotu 27. mája o 9.00 hod. v Katolíckom dome. Rozpis nájdete na nástenke.
  8. Aj tento rok sa našich saleziánskych komunít dotknú personálne zmeny. Z komunity bratov odíde spolubrat Ján Drgoň do Popradu a príde spolubrat Peter Chodelka. Z komunity sestier odídu sr. Gabika Bauerová do Bratislavy a sr. Elen Caunerová do Šamorína a po 5 rokoch sa vráti sr. Andrea Badíková. Sprevádzajme ich v modlitbe, dátum rozlúčky s nimi vám oznámime.