Oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 19. marec 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť preložená z nedele.
V sobotu je slávnosť Zvestovanie Pána. Sv. omše z tejto slávnosti budú už v piatok večer a v sobotu ráno. Večerné sobotné sv. omše budú ako obvykle z nasledujúcej nedele.
Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa. Je vyhlásená aj zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom v krajinách Blízkeho východu (v Iraku, Sýrii a Libanone). Projekty na ich podporu na základe poverenia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) spolu s lokálnymi partnermi.
Upozorňujeme aj na zmenu času: zimný na letný – posun o 1 hodinu dopredu.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude na Kalvárii krížová cesta animovaná mladými a je zároveň krížovou cestou birmovancov a prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Všetci ste srdečne vítaní.
  2. Miništranti majú dnes svoje stretnutie, ktoré začína modlitbou na Kalvárii o 15.00 hod. a pokračuje v Kaťáku.
  3. Vo štvrtok tento týždeň Púšť uprostred mesta vystrieda Duchovná obnova dospelých pred Veľkou nocou v Kostole sv. Jána Bosca. Začne v inom čase na aký sme zvyknutí, a to o 17.00 hod. počúvaním Božieho slova, príhovorom, tichou adoráciou, možnosťou prijať sv. zmierenia a o 18.30 hod. zakončíme sv. omšou. Je to príležitosť stíšiť sa i chvíľu sa zastaviť v tomto čase obrátenia.
  4. V piatok odchádzame na Duchovné cvičenia dospelých o 16.30 hod. od Katolíckeho domu. Viac info dostali účastníci mailom. Do dnes do 12.00 hod. prijímame posledné prihlásenia v sakristiách, keďže máme ešte zopár voľných miest.
  5. Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou môžu deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie prijať počas tohto týždňa od pondelka do soboty v obvyklých časoch nášho spovedania pri večerných sv. omšiach a to od 17.45 do 18.30 hod. v Kostole sv. Jakuba.
  6. Na budúcu nedeľu vyjdú Farské zvesti s programom Veľkonočného slávenia.
    Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia bude v našej farnosti o dva týždne: 31. marca v Prejte a 1. apríla v Dubnici nad Váhom vo farskom kostole. Rozpis spovedania celého dekanátu nájdete na nástenke.
  7. Rodinný tábor, bude v lete v zmenenom termíne, kvôli problémom s predošlým zariadením a to 6. – 9. júla 2023 na chate Limba v Skalke pri Kremnici. Prihlasovanie začne po Veľkej noci. Kvôli tejto zmene sme upravili aj termín prímestského tábora. Program leta nájdete v našom kalendári na webovej stránke www.saldub.sk.