Oznamy na 4. adventnú nedeľu – 18. december 2022

Liturgický kalendár:
V sobotu je štedrý deň. Sv. omše budú v Kostole sv. Jakuba o 7.00, 22.00 a 24.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 16.00 (rodinná) a 24.00 hod., v Prejte o 22.00 hod.
Budúca nedeľa je nedeľou Narodenia Pána. V tento deň bude vianočná ofera.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude stretnutie miništrantov Katolíckom dome.
 2. Dnes sa pokračuje v predvianočnom spovedaní v Novej Dubnici v čase 14.30 – 17.00 hod.
  Ďakujeme tým veriacim, ktorí prijali sv. zmierenia včera v našej farnosti a tým ktorým sa to nepodarilo, môžu si na nástenke pozrieť, kde sa ešte bude spovedať počas týždňa. Využite prosíme tieto možnosti, keďže aj my sme do tohto spovedania zapojení a nebudeme mať možnosť toľko spovedať u nás. Ďakujeme za pochopenie.
 3. V utorok bude predvianočné upratovanie Kostola sv. Jakuba o 9.00 hod. Prosíme o zapojenie.
 4. V utorok o 16.00 hod. bude ďalšia možnosť na vyslúženie 1. sv. zmierenia deťom, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a boli choré minulý týždeň.
 5. V stredu o 19.00 hod. bude duchovná obnova birmovancov a vo štvrtok o 19.00 hod. duchovná obnova mladých.
 6. V piatok bude posledná celodenná adorácia v tomto roku a potom znova začneme od 13. januára.
 7. V sobotu 24. decembra na štedrý deň vám bude k dispozícii Betlehemské svetlo vďaka službe skautov. Pri Kostole sv. Jakuba v čase 10.00 – 15.00 hod. a pri Kostole sv. Jána Bosca v čase 13.00 – 15.00 hod.
 8. Zriaďovateľ, Žilinská diecéza, vyhlásil pre našu školu s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom ďalšie výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky.
  Žiadosti je možné posielať do 13. januára 2023. Prosíme o modlitby a viac info nájdete na nástenke alebo na našej webovej stránke www.saldub.sk.
 9. Vyšlo adventno-vianočné vydanie Farských zvestí s programom slávenia Vianoc v našej farnosti, cez ktoré vás chceme vťahovať do života našej farnosti. Dobrovoľný príspevok je 50 centov. Prijmite od nás saleziánov a sestier saleziánok Vianočný pozdrav pri východe z kostola.