Oznamy na 34. nedeľu v Cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme – 26. november 2023

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok sv. Ondreja, apoštola.
Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa v roku B. Bude sa konať Adventná zbierka na Charitu.
Vstupujeme do adventného času prípravy na Vianoce. Povzbudzujeme vás zaobstarať si aj doma rodinný adventný veniec. Môžete si ho doniesť budúcu nedeľu a položiť pred oltár na požehnanie pred každou sv. omšou. Počas adventu budú rorátne sv. omše v Kostole sv. Jakuba vždy ráno od pondelka do soboty.

 1. Dnes je miništrantské stretnutie o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 2. Vo štvrtok je Lectio divina o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 3. Tento týždeň je aj prvopiatkový preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
  Na prvý piatok bude o 7.50 hod. sv. omša pre školu v Kostole sv. Jakuba a o 17.00 hod. chvály.
  Mladých pozývame o 19.00 hod. na duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
 4. V piatok po sv. omšiach zapisujeme úmysly sv. omší v Kostole sv. Jakuba aj v Kostole sv. Jána Bosca.
 5. V sobotu je Fatimská sobota.
 6. Tohtoročná zbierka Sviečka za nenarodené deti vyniesla v našej farnosti 760 €. Ďakujeme, že ste i tento rok prejavili porozumenie a súcit.
 7. Môžete sa zapojiť do zbierky bicyklov pre Afriku. Viac informácií nájdete na plagáte.
 8. Naša farnosť v spolupráci s komunitou Emanuel pozýva všetkých, ktorí žijú sami, pretože sa rozviedli, žijú odlúčene, nikdy sa nezosobášili alebo ovdoveli na ponuku s názvom Kurz AVE. Ide o cyklus troch víkendových stretnutí s mesačným odstupom. Počas neho sa učíme ako začať alebo pokračovať na svojej ceste uzdravenia, ako vstúpiť do novej nádeje. Program zahŕňa prednášky, svedectvá, spoločné obedy, rozhovory, modlitby a sväté omše. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete na nástenke alebo na letákoch vzadu v kostole.
 9. Na záver si vypočujme krátky list otca biskupa Tomáša mladým – pri príležitosti dnešného 38. svetového dňa mládeže.