Oznamy na 32. nedeľu v Cezročnom období – 12. november 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Artemida Zattiho, saleziána koadjútora, rehoľného brata ako je aj náš nový spolubrat Peter Chodelka, prezývaný Pexo. Obrázky sv. Artemida si môžete zobrať v zadnej časti kostola.
V piatok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.
Budúca nedeľa je 33. nedeľa v Cezročnom období.

  1. Dnes je stretnutie s rodičmi a deťmi, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a na sviatostný život o 14.30 a 16.00 hod. v Katolíckom dome. Viac informácií dostali rodičia mailom.
  2. Dnes začína v našej diecéze duchovná príprava na 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme. O 16.00 hod. sa cez diecéznu stránku www.dcza.sk môžete pripojiť k online katechéze, na ktorej zaznejú podnety k manželskému poslaniu a tiež svedectvo na tému Osamotenosť v rodine a povolanie k láske.
  3. V tomto týždni začínajú birmovancom pravidelné týždenné stretnutia v štyroch skupinách cez týždeň a v jednej sobotnej (pre tých, čo sú na internáte). Máme prihlásených spolu 64 mladých ľudí. Sprevádzajme ich v modlitbách, aby rástli v živej a autentickej viere i v ostatných oblastiach života. 
  4. Stále je ešte možnosť zapojiť sa do ponuky: Duchovné cvičenia našej farnosti pre dospelých od 23. do 26. novembra v Melčiciach. Prihlásiť sa môžete v sakristii s odovzdaním zálohy 10 €. Viac informácií nájdete na nástenke.
  5. Pri príležitosti 38. svetového dňa mládeže na Nedeľu Krista Kráľa pozýva náš otec biskup Tomáš mladých na diecézne stretnutie mládeže – KRÁĽOVSKÝ VÍKEND, v dňoch 25. – 26. novembra v Žiline. Prihlasovanie je cez online formulár do 17. novembra. Nájdete ho pomocou naskenovania QR kódu na plagáte alebo na facebooku: “Mládež Žilinskej diecézy“ alebo na instagrame: “za_mladych“.
  6. Len v Kostole sv. Jakuba pri všetkých sv. omšiach:
    Prosíme ochotných mužov a ženy, ktorí by boli ochotní sa zapojiť do služby upratovania tohto nášho kostola, zvyčajne v pondelky raz za dva mesiace. Zapísať sa môžete vzadu pri hlavnom vchode. Vopred ďakujeme za ochotu zapojiť sa.