Oznamy na 3. nedeľu v Cezročnom období – Nedeľa Božieho slova – 22. január 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V stredu je sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov.
V sobotu je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 4. nedeľou v Cezročnom období. A v našej farnosti budeme pri sv.
omšiach ďakovať Bohu za sv. Jána Bosca.

 1. Dnes bude stretnutie miništrantov o 15.00 hod. v Katolíckom dome a o 16.30 hod. rada VPK.
 2. V pondelok bude 12. výročie smrti don Bernardína Šipkovského. Po večernej sv. omši sa pôjdeme pomodliť k jeho hrobu na cintorín.
 3. Vo štvrtok bude stretnutie Prípravkárov o 19.00 hod.
 4. V piatok po mládežníckej sv. omši bude Kaťák pre rodiny. Ste srdečne pozvaní.
 5. Budúcu nedeľu vás pozývame na oslavu nášho zakladateľa sv. Jána Bosca programom pre všetkých s názvom Festa don Bosca o 15.30 hod. v telocvični Katolíckeho domu. Prosíme ochotné mamičky alebo babičky o koláč na záverečné spoločné agapé. Všetci ste srdečne pozvaní.
 6. V mene rady rodičov našej školy vás pozývame na Ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční 18. februára v Kolačíne. Vstupenky sú v predaji na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče. Viac info nájdete na plagáte.
 7. Združenie Faustínum pozýva na Duchovné cvičenia. Viac informácií nájdete na plagáte.
 8. V zbierke na Dobrú novinu sa v našej farnosti vyzbieralo 600 €.
 9. Dnešným dňom začíname modlitbu deviatnika k sv. Jánovi Boscovi a vždy na záver sv. omše sa pomodlíme k nemu túto modlitbu:
  Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.