Oznamy na 3. nedeľu cez rok – 21. január 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka bl. Laury Vicuňovej.
V stredu je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.
V piatok je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov.

1. Sestry saleziánky a animátori pozývajú všetky deti a ich rodičov na oslavu bl. Laury dnes o 15.00 hod. do Oratka Laura. Treba si priniesť 3 € na obnovenie členstva. Čaká Vás tombola, hry a zábava, občerstvenie i spoločná modlitba. Tešíme sa na Vás!
2. Modlitby matiek pozývajú na spoločné modlitby v piatok v Kostole sv. Jána Bosca, v sobotu v Katolíckom dome a v nedeľu vo farskom kostole. Podrobnejší oznam je na výveske.
3. Pozývame všetky deti od 2. do 6. ročníka ZŠ na prímestský tábor počas jarných prázdnin od 19. do 22. februára v priestoroch Katolíckeho domu a okolí. Pre deti je pripravený bohatý program. Prihlášku nájdete na našej stránke www.saldub.sk alebo na stolíku.
4. Zbierka Dobrá novina vyniesla v našej farnosti 1110 €. Pán Boh zaplať!