Oznamy na 28. nedeľu cez rok – 9. október 2016

Liturgický kalendár:

V utorok je ľubovoľná spomienka Sv. Jána XXIII., pápeža.

Vo štvrtok je v saleziánskej rodine ľubovoľná spomienka Bl. Alexantriny da Costa.

V sobotu je spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.

 

1. Prišlo nové číslo časopisu Diecéza. Cena je 50 centov. Tiež si môžete zakúpiť nástenné kalendáre s pútnickými miestami za 1,20€.

2. Na budúci týždeň bude zbierka na nový kostol. Upozorňujeme, že zbierka bude v rámci zvončeka, aby sa nevyberalo dva razy.