Oznamy na 28. nedeľu cez rok – 10. október 2021

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka pre saleziánsku rodinu blahoslavenej Alexandry da Costa, panny.
V piatok je spomienka svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
Budúca nedeľa je misijná.

  1. Dnes je zbierka na obnovu Katedrály.
  2. Šarkaniáda bude dnes o 15:00 pri novom kostole.
  3. Dospelí, ktorí majú záujem pripraviť sa a prijať sviatosť krstu, sviatosť birmovania alebo sviatosť oltárnu, nech prídu osobne na faru vo štvrtok alebo piatok od 15:00 do 17:00.
  4. Od štvrtka 14. októbra 2021 bude v priestoroch Kaťáku prebiehať kurz Manželské večery, určený pre všetky manželské páry, ktoré chcú svoj manželský vzťah prehĺbiť a posilniť. Záujemcovia sa ešte môžu zapísať. Bližšie informácie a možnosti prihlásenia nájdete na webovej stránke Centra pre rodinu Trenčín (www.cprtrencin.sk).
  5. Stretnutie lektorov z kostola sv. Jakuba bude vo štvrtok 14. októbra o 19:15 v danom kostole a tých z kostola sv. Jána Bosca v piatok 15. októbra o 19:45 v danom kostole.
  6. Miništrantské stretnutie bude budúcu nedeľu o 15:00.
  7. Viacerí z vás nás prosili o možnosť pravidelnej celodennej adorácie v našej farnosti. Chceme podporiť túto iniciatívu, aby každý piatok mohla prebiehať v kostole sv. Jakuba celodenná poklona. Podmienkou tejto modlitbovej aktivity však je, aby na každú hodinu bola zapísaná služba, ktorá pozostáva zo 4 ľudí. Zapisovanie bude v sakristii farského kostola. Aj takto by sme ako farnosť mohli prispieť k jednote medzi nami, v Cirkvi i v spoločnosti.