Oznamy na 27. nedeľu v Cezročnom období – 8. október 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu.
V piatok je spomienka pre saleziánsku rodinu bl. Alexandry da Costa, panny.
Budúca nedeľa je 28. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes majú miništranti stretnutie o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
  A do dnes je možnosť prihlásiť sa na program Amoris pre manželov. Viac info a prihlasovanie nájdete na nástenke.
 2. V pondelok pri sv. omši o 18.00 hod. v Kostole sv. Jakuba budeme vysluhovať sv. pomazania chorých pre starých a chorých, ktorí ju chcú prijať. Predtým budeme od 17.00 hod. spovedať, keďže aj k tejto sviatosti je potrebné pristúpiť v stave milosti posväcujúcej.
 3. V utorok je o 19.00 hod. 2. Maxistretko nových birmovancov. A v stredu o 19.00 hod. duchovná obnova birmovancov, ktorí budú mať 21. októbra birmovku.
 4. Od stredy do nedele bude na pastoračnej návšteve nášho diela a komunity predstavený saleziánov na Slovensku don Peter Timko. Kto by mal záujem ho stretnúť, môže tak urobiť v sobotu po večernej sv. omši v Kostole sv. Jána Bosca alebo v nedeľu po sv. omšiach o 9.00 a 11.00 hod. pri Kostole sv. Jakuba.
 5. Ďakujeme chlapom a chlapcom za brigádu a v sobotu znova pozývame o 8.30 hod. pri Kostole sv. Jána Bosca.
 6. Sme veľmi radi, že v našej farnosti môžeme denne vysluhovať sviatosť zmierenia. Chceme vás poprosiť, aby ste na sviatosť zmierenia pristupovali hlavne počas týždňa, aby ste mohli byť, čo najviac plne účastní na nedeľnej sv. omši a tak nechali priestor na sv. zmierenia v nedeľu len tým, ktorým sa to cez týždeň skutočne nepodarí. Ďakujeme za pochopenie.
 7. Pokračujeme v ponuke Matelko pre maminy s deťmi. Vo štvrtky sa začína vždy o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole sv. Jakuba a potom sa pokračuje u sestier saleziánok Pod kaštieľom.
 8. Stredoškoláci, ktorí sú počas týždňa na internátoch a chcú sa v našej farnosti pripravovať na sv. birmovania počas sobôt popoludní, nech sa v tomto týždni prihlásia u don Bohuša.
 9. Dospelí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie iniciačných sviatostí: teda na krst, 1. sv. prijímanie a sv. birmovania, nech sa prihlásia v sakristii.
 10. Aj z našej farnosti pôjdeme autobusmi spoločne na evanjelizačnú ponuku Godzone do Žiliny. Viac info nájdete na nástenke a našej webovej stránke www.saldub.sk
 11. Len na sv. o 11.00 hod.: Vchod do oratória cez sv. omšu o 11.00 hod. v Kostole sv. Jakuba bude kvôli detskému zboru zavretý. Ďakujeme za pochopenie.