Oznamy na 25. nedeľu v Cezročnom období – 24. september 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza.
V piatok je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
V sobotu je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 26. nedeľa v Cezročnom období.

  1. V pondelok si pripomenieme pri večernej sv. omši 100. výročie narodenia don Bernardína Šipkovského.
  2. V utorok je 1. Maxistretko nových birmovancov o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
  3. Vo štvrtok o 19.00 hod. bude v Kostole sv. Jána Bosca Lectio divina pre tých, čo chcú ísť na hĺbku v modlitbe s Božím slovom.
  4. Pokračujeme v modlitbe za Voľby aj v piatok počas celodennej adorácie v Kostole sv. Jakuba.
  5. V sobotu znova pozývame mužov aj chlapcov na brigádu pri Kostole sv. Jána Bosca o 8.30 hod.
  6. V nedeľu vás všetkých pozývame na Šarkaniádu o 15.00 hod. na lúke pri Kostole sv. Jána Bosca.
  7. Pozývame manželov na program Amoris pre manželov, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra v Dubnici nad Váhom. Program je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac info a prihlasovanie nájdete na nástenke.

DOVOĽTE NÁM KRÁTKE PREDSTAVENIE SPOLOČNÉHO KRÁČANIA V NAŠEJ FARNOSTI A DIELE – aj touto formou pre všetkých. Kto má záujem o podrobnejšie predstavenie, nájde ho na nástenkách a na webe www.saldub.sk
Postoje, ktoré chceme podporovať:
 Sviatostný život v centre – aby naďalej v nás rástol Boží život cez sv. zmierenia a sv. omše, ktoré sú nutným základom duchovného života, ktorý sa potom denne živí modlitbou. V našej farnosti primát modlitby vyjadrujú aj celodenné piatkové adorácie. Lebo si uvedomujeme, že bez Boha nemôžeme nič urobiť.
 Prebúdzanie hladu po Bohu a dávať zachutiť duchovný život – ako výzva pokračovať v evanjelizovaní cez prípravy detí, mladých a dospelých k sviatostiam a povzbudzovanie k pravidelnosti a hĺbke v duchovnom živote, aby sme vydávali svedectvo o autentickej a príťažlivej viere.
 Saleziáni-kňazi sme ochotní mať čas aj pre osobný rozhovor a duchovné sprevádzanie – čím chceme podporovať osobný duchovný rast každého a tiež povzbudzujeme k čítaniu Božieho slova a kvalitnej duchovnej literatúry i schopnosti rozlišovať medzi mnohými informáciami, ktoré k nám prichádzajú, aby sme zostali verní a jednotní s pápežom a biskupmi.
 Chceme podporovať angažovanosť – aby každý mal účasť na živote farnosti, patril niekam, cítil sa zapojený do života a poslania našej miestnej cirkvi podľa svojich možností a schopností.
 Aby sme naďalej budovali pekné vzťahy a vytvárali jednotu. To je spojené s ochotou spoznávať sa, urobiť prvý krok k druhému, prejaviť záujem, aby sme tak mohli pravdivo svedčiť o našej viere, cez naše vzájomné vzťahy.
 Chceme vyjadrovať aj otvorenosť a podporu pre všetkých, ktorí prežívajú akékoľvek ťažkosti – viac si všímať a pomáhať rozvedeným a bezdetným párom a tým čo prežívajú nejakú krízu alebo trpia kvôli závislostiam. Byť im nápomocní aj pri hľadaní odbornej pomoci.
Niekoľko významných momentov, ponúk a výziev v tomto šk. roku:
 Spoločné podujatia – kde sa môžeme všetci stretnúť ako jedna rodina sú: > Otvorenie šk. roka > Šarkaniáda > Don Bosco > Savio Race > Deň farnosti – Panna Mária Pomocnica.
 Niektoré silné duchovné momenty – kde môžeme ísť na hĺbku: > Ľudové misie kapucínov počas pôstu > Púšť uprostred mesta cez pôst > 3 spoločné duchovné obnovy pre dospelých > Ponuka duchovných cvičení počas roka > Oslava 100-ročnice príchodu saleziánov na Slovensko
 Nové ponuky a možnosti – kde si môžeme pomáhať: > rozpis celebrantov sv. omší a spovedníkov budeme zverejňovať vždy v pondelok večer na našej web stránke www.saldub.sk a každý utorok aj na nástenkách našich kostolov, ako pomoc tým, ktorí chcú ľahšie nájsť svojho spovedníka počas sv. omší
> ponuka Amoris pre manželov > možnosť prispievať do zvončeka a na potreby farnosti cez mobil a QR kód. Nájdete ich pri východe z kostola a na nástenkách.
 Výzvy – kde sa môžeme konkrétne angažovať > stále naliehavo hľadáme nových organistov > možnosť zapojiť sa do nejakého už existujúceho spoločenstva, skupiny, stretka > ochota zapojiť sa do služieb: upratovania kostolov, lektorov, sociálneho tímu /pomoc tým, čo sú v núdzi/, technického tímu /pomoc s kosením, údržbou…/ alebo inej možnosti služby …