Oznamy na 24. nedeľu v Cezročnom období – 17. september 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
Vo štvrtok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.
V sobotu je spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.
Budúca nedeľa je 25. nedeľa v Cezročnom období.

 1. V utorok je ešte možnosť prihlásenia na prípravu na 1. sv. prijímanie a sviatostný život detí o 16.30 hod. pred Kostolom sv. Jakuba.
 2. Vo štvrtok začína animátorska prípravka o 19.00 hod. v Katolíckom dome. Kto má ešte záujem hláste sa u sr. Andy alebo don Bohuša.
 3. V piatok začíname s mládežníckymi sv. omšami o 19.00 hod. Pozvaní sú všetci mladí.
  Animátori budú potom pokračovať Animátorským stretkom u sestier v Laure.
  Kedže je 4. piatok v mesiaci – obnovujeme aj ponuku pre rodiny s deťmi – Kaťák pre rodiny – po mládežníckej sv. omši.
 4. V sobotu znova pozývame mužov aj chlapcov od 14 rokov na brigádu pri Kostole sv. Jána Bosca. Pracujeme na dokončení prednej časti gabiónového oplotenia. Prosíme príďte viacerí. Začíname o 8.30 hod.
 5. V sobotu bude Charitatívny bazár pre rodiny s deťmi v Katolíckom dome o 9.00 hod. v animácii OZ Ruku na to.
 6. Chlapci a dievčatá od 1. ročníka SŠ a starší, ktorí majú záujem o prípravu na sviatosť birmovania. Nech sa po sv. omši predbežne prihlásia v sakristii. Osobné stretnutie bude v týchto časoch na fare: v utorok a stredu od 14.00 do 15.00 hod. a vo štvrtok od 15.00 do 16.30 hod.
 7. Pokračujeme v predstavovaní spoločenstiev vo farnosti na nástenke pred Kostolom sv. Jakuba. Tentoraz sa predstavuje Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia.
 8. Deti, ktoré chcú spolu s prvoprijímajúcimi zbierať nálepky každú nedeľu a tak rásť a vychovávať sa v pravidelnej účasti na nedeľnej sv. omši, si môžu po sv. omši zobrať slovníček. Ešte ich máme zopár.
 9. Saleziánske misie a Savio o.z. pozývajú mladých ľudí do 30 rokov s obetavým srdcom a ochotou pre službu v rozvojových krajinách do ďalšieho ročníka misijnej prípravy. Po úspešnom absolvovaní vás vyšleme do Kene, Tanzánie a iných krajín. Bližšie info a prihlášku nájdete na www.savio.sk.
 10. Pokračujeme v modlitbe a pôste za Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zjednoťme sa v našej farnosti na tento úmysel počas piatkových celodenných adorácii v mesiaci september.
 11. Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k voľbám do NR SR:
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230916006