Oznamy na 23. nedeľu v Cezročnom období – 10. september 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Povýšenie Svätého kríža. Na Kalvárii budeme sláviť sv. omšu z príležitosti tohto sviatku v nedeľu 17. septembra o 11.00 hod. Miništranti tam budú mať po jej skončení stretnutie s opekačkou.
V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše budú:
– Kostol sv. Jakuba o 7.00, 9.00, 18.00 hod.
– Kostol sv. Jána Bosca o 10.00, 19.00 hod.
– Prejta o 17.45 hod.
V sobotu je spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov.
Budúca nedeľa je 24. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes bude 1. stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov. Stretávame sa pred Kostolom sv. Jakuba o 15.30 hod. S rodičmi chceme dokončiť prihlasovanie a voviesť ich do prípravy. Pre deti budú pripravené hry, skákací hrad aj malé občerstvenie. Kto chce môže priniesť aj niečo sladké alebo slané pod zub.
 2. Od utorka začínajú ranné sv. omše v kaplnke Cirkevnej školy. Každý utorok o 7.00 hod.
  Keďže po ozname z minulej nedele vznikli u niektorých z vás nejasnosti ohľadom duchovnej správy, chceme to vysvetliť. Novým duchovným správcom Cirkevnej školy sa stal don Marek Vaško. Duchovným správcom farnosti, do ktorej patrí aj škola, naďalej ostáva don Bohuš Levko, ktorý vykonáva zároveň aj službu saleziánskeho direktora.
 3. V stredu je výročie smrti don Jozefa Kosmála, po večernej sv. omši sa pôjdeme spoločne pomodliť k jeho hrobu.
 4. V sobotu znova pozývame okrem mužov aj chlapcov od 14 rokov na brigádu pri Kostole sv. Jána Bosca. Pracujeme na dokončení prednej časti gabiónového oplotenia. Začíname o 8.30 hod.
 5. Budúcu nedeľu začína spievať detský zbor 100 a 1 ovečka na sv. omšiach o 11.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Nácviky budú vždy o 9.30 hod. pred sv. omšou v Katolíckom dome. Pozvané sú všetky deti, dievčatá aj chlapci a tiež noví členovia.
 6. V tomto týždni obnovujeme sv. omše po prázdninovom režime v Kostole sv. Jána Bosca. Sv. omše cez týždeň tam budú v utorok, piatok a sobotu o 19.00 hod., v stredu o 17.00 hod. V nedeľu o 8.00, 10.00, 11.15 a 19.00 hod.
 7. Začíname prípravu na sviatosť birmovania. Chlapci a dievčatá od 1. ročníka SŠ a starší, ktorí majú záujem, nech sa po sv. omši predbežne prihlásia v sakristii. Dostanú mailom možnosť dohodnúť si konkrétny čas osobného stretnutia s don Bohušom Levkom a nemusia čakať pred farou. Ostatní sa môžu prihlasovať tiež cez osobné stretnutie v týchto časoch na fare: v utorok a v stredu od 14.00 do 15.00 hod. a vo štvrtok a piatok od 15.00 do 16.00 hod.
 8. Chlapci a dievčatá od 9. ročníka ZŠ a starší, ktorí chcú začať animátorskú prípravku, nech sa prihlásia u sr. Andy alebo don Bohuša.
 9. Prihlasovanie do SCVČ Laura je možné v dňoch 12. – 14. septembra (utorok, stredu a štvrtok) od 16.00 do 17.00 hod.
 10. Pozývame vás zapojiť sa do modlitby a pôstu za Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zjednoťme sa v našej farnosti na tento úmysel počas piatkových celodenných adorácii v mesiaci september.
 11. Kto má záujem o Dubnickú knihu zázrakov za príspevok 10 €, môže si ju vyzdvihnúť po sv. omšiach počas púte a v tomto týždni v sakristii Kostola sv. Jakuba.
 12. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérkám, Chrámovému zboru a organistom, kostolníkom, lektorom, miništrantom, dievčatám v krojoch, technikom a všetkým vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.