Oznamy na 22. nedeľu v Cezročnom období – 3. september 2023

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.
V piatok je sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 23. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Dnes bude v Kostole sv. Jakuba o 15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva.
  Pozývame celú farnosť a zvlášť deti, rodičov a mladých dnes o 15.30 hod. do farskej záhrady na „Otvorenie oratiek – Kaťáku a Cvč Laury“, s možnosťou prihlásiť sa na stretká a krúžky.
 2. V pondelok bude sv. omša so vzývaním Ducha Svätého na začiatku školského roka pre Cirkevnú školu a škôlku so začiatkom o 9.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Predsedať jej bude nový duchovný správca školy don Marek Vaško. Všetci ste srdečne pozvaní a zvlášť rodičia detí.
 3. V stredu a vo štvrtok pokračujeme s birmovancami v príprave na stretkách, v piatok je spoločné birmovanecké stretnutie o 19.15 hod. v Katolíckom dome – workshop v rámci púte o vzťahoch.
 4. Od piatka vás pozývame na našu 281. Dubnickú mariánsku púť.
  V piatok dávame do pozornosti sv. omšu o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať don Peter Naňo, a tiež Workshop pre mladých Vz-ťahy a mladí – so sr. Evou Rušinovou a don Petrom Naňom.
  V sobotu hlavným celebrantom sv. omše v upravenom čase o 18.30 hod. bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.
  V nedeľu na sv. omši o 10.00 hod. bude slávnostným kazateľom don František Kubovič, nový saleziánsky direktor v Novej Dubnici.
  Z dôvodu púte nebudú sv. omše budúcu nedeľu: o 9.00 a 11.00 hod. v Kostole sv. Jakuba a o 10.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
  Viac o programe nájdete na nástenke alebo vo farských zvestiach.
  > Upratovanie pred púťou v Kostole sv. Jakuba bude v utorok o 9.00 hod.
  > Nácvik miništrantov na hl. sv. omšu púte bude v sobotu o 9.30 hod. pred Kostolom sv. Jakuba.
 5. Sv. omše v oboch kostoloch v plnom rozsahu /teda ako to bolo počas minulého šk. roka/ začínajú po púti od 12. septembra a tiež po púti vám predstavíme pastoračné priority a smerovanie našej farnosti a diela v nasledujúcom šk. roku.
 6. Tento týždeň začíname prihlasovanie na prípravu na prvé sväté prijímanie. Deti v škole dostanú prihlášku aj s ponukou prípravy. Vyplnené prihlášky sa budú odovzdávať na stretnutí prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu 10. septembra o 15.30 hod. vo Farskej záhrade.
 7. Začíname tiež prípravu na sviatosť birmovania. Chlapci a dievčatá od 1. ročníka SŠ a starší, ktorí majú záujem nech sa po sv. omši predbežne prihlásia v sakristii, aby sa mohli elektronicky zapísať na osobné stretnutie a rozhovor s don Bohušom, po ktorom sa budú môcť záväzne prihlásiť.
 8. Pozývame vás zapojiť sa do modlitby a pôstu za Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zjednoťme sa v našej farnosti modlitbou a pôstom na tento úmysel počas piatkových celodenných adorácií v mesiaci september.