Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu – Nedeľa Božieho milosrdenstva – 16. apríl 2023

  1. Veľkonočná ofera pre saleziánov vyniesla 4.354 € a zbierka na Boží hrob do Svätej zeme 2.400 €.
  2. Dnes o 15.00 hod. majú miništranti stretnutie v Kaťáku.
    Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná Korunka Božieho milosrdenstva.
  3. Vo štvrtok bude Lectio divina v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
  4. V sobotu pozývame chlapov na stretnutie mužov spojené s brigádou. Začína o 8.30 hod. sv. omšou v Kostole sv. Jána Bosca, potom budeme vonku pri kostole spoločne pracovať i spoločne obedovať. Ste srdečne vítaní.
  5. Budúcu nedeľu bude aprílové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v obvyklých časoch.
  6. V ponuke je duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU v Rodinkove v Belušských Slatinách pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Viac info nájdete na nástenke.
  7. Žilinská diecéza vyhlasuje súťaž o najlepšie Katedrálne cukrárenské a pekárenské výrobky.  Viac info nájdete na nástenke.