Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 1. august 2021

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza.
V piatok je sviatok Premenenie Pána.
Budúca nedeľa je 19. v Cezročnom období.

  1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole sv. Jakuba Korunka Božieho milosrdenstva.
  2. V pondelok 2. 8. budeme po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na ďalšie obdobie.
  3. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň chlapčenskú chatovačku.
  4. Hodová zbierka z minulej nedele vyniesla 1115 €, ďakujeme za Vašu štedrosť.
  5. Chceli by sme, aby sa opäť obnovila činnosť chrámového speváckeho zboru.
    Nakoľko to situácia spojená s covidom dovolí, pokúsime sa stretávať a nacvičovať sakrálne hudobné skladby a vytvárať tak liturgiu na Božiu slávu a úžitok ľudí. Prosíme spevákov zo zboru, ale i nových záujemcov, aby prišli do Katolíckeho domu na prvé stretnutie v utorok 17. 8. o 18.45 hod. po večernej sv. omši.
  6. Pozvanie z diecézy pre všetkých, ktorí by sa chceli zapojiť do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese, ktorú nájdete na nástenke. (dobrovolnicipapez.abuba.sk)
  7. Fatimský ruženec bude v sobotu po rannej sv. omši, ktorá bude v riadnom čase o 6.30 hod.