Oznamy na 17. nedeľu cez rok – 25. júl 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätých Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie.
V utorok je spomienka svätých Gorazda a spoločníkov.
Vo štvrtok je spomienka svätej Marty.
V piatok je spomienka blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice.
V sobotu je spomienka svätého Ignáca z Loyoly, kňaza.
Budúca nedeľa je 18. v Cezročnom období.

  1. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň duchovné cvičenia chlapcov stredoškolákov.
  2. Dnes slávime 1. krát v celej Cirkvi Deň starých rodičov a seniorov. Pozývame preto všetkých Vás, ale zvlášť mladých ku konkrétnemu zapojeniu sa. Výzva je adresovaná vnúčatám, aby navštívili svojich starých rodičov, a mladým z farností a cirkevných spoločenstiev, aby sa vybrali hľadať osamelých starších ľudí vo svojom okolí. Počas návštevy im môžu prečítať z pápežovho posolstva alebo ukázať video, pomodliť sa modlitbu pripravenú na tento deň, darovať kvet alebo malý darček. Alebo nejako ináč si všimnime v nasledujúcom týždni našich starých rodičov a seniorov napr. aj tých v domoch dôchodcov v Dubnici nad Váhom.
  3. Aj z našej farnosti chceme ísť na stretnutie s pápežom Františkom či už v utorok 14. septembra na stretnutie s mladými v Košiciach alebo v stredu 15. septembra na sv. omšu do Šaštína. Bližšie informácie k prihlasovaniu Vám včas oznámime. Viac o celej návšteve Svätého Otca na Slovenku spolu s presným programom nájdete na webovej stránke www.navstevapapeza.sk
  4. Čítať iba v kostole sv. Jakuba: Dnes po sv. omši je hodová zbierka.