Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 30. jún 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok Návšteva Panny Márie.
V stredu je sviatok sv. Tomáša, apoštola.
V piatok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Zároveň je prvý piatok v mesiaci (chvály cez prázdniny nebudú). Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
V sobotu je sv. Márie Goretti, panny a mučenice. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Ranná sv. omša bude o 7.30 hod., po nej bude fatimský ruženec.

  1. Na budúcu nedeľu o 11.00 hod. bude slávnostná sv. omša ako poďakovanie za 90 rokov života don Jozefa Kosmála a zároveň si pripomenieme 50 rokov príchodu saleziánov do Dubnice. Po sv. omši bude pohostenie vo farskej záhrade. Srdečne Vás pozývame!
  2. Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 930 €. Pán Boh zaplať!
  3. Počas prázdnin sv. omša v kostole sv. Jána Bosca v utorok o 19.00 hod. nebude.
  4. Pozývame miništrantov na maxistretko dnes o 15.00 hod. do Katolíckeho domu.