Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 23. jún 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú vo farskom kostole 7.00, 9.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 8.00 hod. a v Prejte o 8.45 hod.

  1. Ďakovná sv. omša na konci školského roka bude pre Cirkevnú školu v piatok o 9.00 hod.
  2. Modlitby matiek budú mať modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na výveske.
  3. Vo Višňovom bude na budúci víkend púť rodín. Podrobnejší oznam je na výveske.
  4. Prišlo nové číslo sviatočného zošita pre deti. Kto má záujem, môže si ho vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.