Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 19. jún 2016

Liturgický kalendár:

Vo štvrtok je v saleziánskej rodine spomienka sv. Jozefa Cafassa.

V piatok je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Na budúcu nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť výročie posviacky chrámu (260 rokov), ktoré pripadá na 24. júna.

 

1. Naša rodáčka Alenka Badačová bude 6. augusta v Šamoríne skladať prvé sľuby v inštitúte Dcér Márie pomocnice kresťanov. Kto sa chce na slávnosti zúčastniť, prosíme, aby sa nahlásil v predajni don Bosco najneskôr do 30.júna (kvôli zabezpečeniu občerstvenia).

2. Pozývame deti do táborov. Na prímestský tábor sa treba prihlásiť do piatku 24. júna a na letný pobytový tábor v Podskalí najneskôr do 28. júna. Bližšie informácie sú na prihláškach ako i na našej stránke.

3. Pozývame miništrantov na posledné maxistretko v tomto šk. roku dnes o 15.00 hod. do Katolíckeho domu.

4. Modlitby matiek pozývajú na spoločné modlitby v piatok o 18.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca, v sobotu o 14.00 hod. v Katolíckom dome a v nedeľu o 14.00 hod. vo farskom kostole. Podrobnejší oznam je na výveske.

5. Dnes je zbierka na nový kostol. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.