Oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 26. február 2023

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa.
Dnes je pôstna zbierka na charitu. Viac informácií nájdete aj na letákoch „moja almužna“, plagátoch a www.charitaza.sk. Diecézna charita Žilina vám ďakuje za každú almužnu pre chudobných a praje milostivý čas pôstu.

 1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na Kalváriu na krížovú cestu. Počas týždňa sa krížové cesty budeme modliť v piatky: o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
 2. V pondelok začína jarný prímestský tábor, zverujeme ho do vašich modlitieb.
 3. Vo štvrtok pokračujeme so špeciálnou ponukou pôstnych katechéz Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. Nasledujúca téma bude o Učiteľovi modlitby o Duchu Svätom, ktorý sa modlí v nás.
 4. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.
 5. Na prvý piatok pozývame mladých o 19.00 hod. na pôstnu duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou s katechézou pre mladých tentokrát o Rút, pracovitej veriacej žene.
 6. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
 7. V pôste sme pre vás pripravili tieto ponuky:
  – pre deti pracovné listy, ktoré si môžu zobrať po sv. omši s nálepkami a tiež zapojiť sa do Tehličky pre Angolu.
  – pre mladých budú v pôste mládežnícke sv. omše s témami Mladý v Biblii a odporúčame aplikáciu Forty for you.
  – pre dospelých už spomínaná Púšť uprostred mesta.
  – pre všetkých sú na stolíkoch spytovania svedomia ako príprava na sviatosť zmierenia.
 8. Do pozornosti dávame Duchovné cvičenia dospelých od 24. – 26. marca od piatka večera do nedele obeda v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Ide o chvíle modlitby v tichu s Božím slovom, sprevádzané príhovormi, ale aj spoločného slávenia. Sú silnou duchovnou ponukou a časom pookriatia otvorenou pre všetkých dospelých, ktorí potrebujú byť v tichu. Prihlásiť sa môžete v sakristii s odovzdaním zálohy 10€. Viac info nájdete na nástenke.
 9. Aj tento rok sa uchádzame o vaše 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou, cez naše zastrešujúce organizácie Lauru a Domku alebo ich môžete darovať aj našej škole. Všetky tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej web stránke www.saldub.sk. Vopred vám ďakujeme za vašu podporu.