Oznamy: Krst Krista Pána – 7. január 2024

Liturgický kalendár:
Dnes sa končí vianočné obdobie a začína sa cezročné obdobie, v ktorom sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva, ale skôr Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti.
V pondelok je spomienka bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka.
Budúca nedeľa je 2. nedeľou v Cezročnom období.

  1. Dnes o 15.00 hod. je v Kostole sv. Jakuba Korunka Božieho milosrdenstva.
  2. Zajtra sa začína Rok vďačnosti za dar príchodu saleziánov na Slovensko. Sv. omšu zajtra vo Vajnoroch, rodisku blahoslaveného Titusa Zemana, bude celebrovať otec provincál don Peter Timko, kazateľom bude generálny postulátor don Pierluigi Cameroni z Ríma, spievať bude zbor Radosť zo Senca. Svätú omšu môžete sledovať v priamom prenose na TV LUX o 18.00 hod.
    Katolícke noviny k nedeli 14. januára publikujú viacero článkov o storočnici saleziánov na Slovensku.
  3. V tomto týždni pokračujeme v stretávaní s birmovancami, ktorí majú v piatok mládežnícku sv. omšu o 19.00 hod.
  4. Celodenné piatkové adorácie znovu obnovujeme od tohto týždňa (piatok 12. januára). Srdečne vás pozývame, prichádzať na chvíľu sa pomodliť a prispieť tak k obnove nás i celej našej farnosti zvnútra cez modlitbu v tichej adorácii. Dajme v tomto príklad aj deťom a mladým, učme ich adorovať, príďme spolu s nimi, povzbudzujme sa takto navzájom.
  5. V sobotu 13. januára pozývame ženy na stretnutie s prednáškou – Mária v živote dnešnej ženy. Hostkou bude sestra saleziánka Dáška Kráľová. Stretnutie bude o 15.00 hod. v Katolíckom dome. Chceme aj takouto formou vytvárať priestor pre ženy, aby sa mohli spolu stretnúť, inšpirovať a povzbudiť.
  6. V sobotu 13. januára je Večer chvál o 19.30 hod. v Kostole sv. Jakuba.
  7. V nedeľu 14. januára bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v obvyklých časoch.