Mladí kňazi sa prehĺbili v Božom Slove

p1110080-001

V dňoch 27.-29. septembra sa na chate v Slavnici Podhorí stretli saleziáni – kňazi, ktorí v rámci piatich rokov od vysviacky ešte pokračujú vo svojej formácii. Okrem bratského podelenia sa v neformálnej atmosfére mali možnosť viac sa ponoriť do hĺbky Božieho Slova, ktoré im cez novinky v exegéze a v biblickej archeológii priblížil spolubrat don Vladimír Peregrim, čerstvý absolvent Pápežského biblického inštitútu. Najbližšie stretnutie mladých kňazov sa uskutoční na jar budúceho roku.