Duchovné cvičenia pre dospelých

V dňoch 23. až 26.11. sa konala Duchovná obnova pre dospelých z našej farnosti. Zúčastnilo sa nás 12 Dubničanov. Začínali sme vo štvrtok sv.omšou.

Program bol bohatý: spoločné rozjímania nad Božím slovom, kde nám svojimi poznatkami don Peter Bicák, pomohol hlbšie preniknúť do podstaty Božieho slova.

Sväté omše obohatené hudbou, ranné a večerné chvály, večerná adorácia a samotná téma a sila ticha i obsah cvičení, boli hodnotné.

Mali sme tiež dostatok času na osobné rozjímanie a stíšenie sa.

Duchovná obnova je čas, kedy úplne otvoríš svoje srdce Bohu. Pri čítaní evanjelia sme si uvedomilo, že Pán Ježiš prináša vlahu (plodnosť) do ľudskej púšte (neplodnej Alžbety). A tak je to aj v našich životoch. Kde je Pán Ježiš a naša nebeská Matka, je požehnanie.

Všetko toto umocnila láskavá starostlivosť a krásne prostredie Františkánskeho duchovného centra v Melčiciach-Lieskovom, sestier Veroniky a Terezky.

Verím, že všetci zúčastnení sme odchádzali v nedeľu domov obohatení a povzbudení.