Dubnická púť dýchala výnimočnou atmosférou

 

8.-10. septembra  zavítalo na tradičnú Dubnickú mariánsku púť do farského Kostola sv. Jakuba mnoho pútnikov z nášho mesta a z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. V tomto roku sme si pripomenuli  275. výročie začiatku pútí.

V piatok na mládežníckej sv. omši pozvaný bratislavský salezián Marián Husár priblížil najmä svedectvo saleziánskeho kňaza Titusa Zemana z čias totalitného režimu. Tento mučeník za vieru a duchovné povolania bude 30. septembra v Bratislave blahorečený.

Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis sa v sobotu na slávnostnej sv. omši na nádvorí  Kostola sv. Jakuba prihovoril všetkým prítomným generáciám. Vyzval ich, aby boli hrdí na bohatú históriu dubnických pútí. Večer putoval na námestie Matice slovenskej k mariánskemu stĺpu spolu s množstvom pútnikov, medzi ktorými nechýbali ani deti.

Púchovský dekan a farár Mons. Michal Keblúšek  slávil sv. omšu v nedeľu. Ako povedal prítomným, bol oslovený tým, že Dubnica sa v minulosti nazývala Máriinou Dubnicou a poprial Dubničanom, aby takýmto Máriinym mestom bola aj v súčasnosti.

Obohatením  púte boli mladí a deti v krojoch požičaných z folklórnych súborov Mladosť a Prvosienka.

Pán farár Marián Bielik SDB k tradícii dubnických púti povedal: „Začiatok mariánskych pútí spadá do približne rovnakého obdobia, ako v Šaštíne. Ich podnetom boli podivuhodné okolnosti v súvislosti so sochou Panny Márie s dieťaťom Ježiš. Bolo to v roku 1742. Odvtedy začali chodiť do Dubnice ľudia z blízkeho i ďalekého okolia a stali sa tu mnohé zázračné uzdravenia. V tomto roku je od tejto udalosti 275 rokov. Aj keď púte boli počas totality prerušené, a iste sa nekonali rovnako v každom období, predsa je toto výročie dôležité a skutočné.  Lebo nemáme tu na mysli presný počet jednorazovej udalosti „dubnickej púte“ ako ju chápeme dnes, ale skutočnosť, že je tomu   275 rokov, čo prichádzajú  do Dubnice pútnici v rôznych obdobiach v rôznej intenzite, z blízka i z ďaleka, aby  tu s dôverou predkladali Panne Márii svoje prosby i vďaky, pričom nachádzajú potrebnú posilu pre svoj život. Slávením „dubnickej púte“ chceme sa pripojiť ku všetkým tým, ktorí tu  po stáročia prichádzali ako deti k Matke.  V súčasnosti tvorí vrchol púte slávenie sv. omše v predvečer nedele a následná spoločná procesia na námestie k mariánskemu stĺpu, kde je zasvätenie Panne Márii.  Je to veľmi výstižný spôsob ako vyjadriť, že ide o skutočné putovanie a zároveň tým chceme vydať svedectvo pred všetkými obyvateľmi mesta. Veď to patrí k najväčšiemu duchovnému bohatstvu, čo v našom meste máme.“

Stanislava Prítrská