7. Veľkonočná nedeľa – 8. máj 2016

Liturgický kalendár:

V stredu je ľub. spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.

V piatok je ľub. spom. Panny Márie Fatimskej. V saleziánskej rodine je sviatok (u FMA slávnosť spoluzakladateľky) sv. Márie Dominiky Mazzarelovej.

V sobotu je sviatok sv. Mateja, apoštola.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

 

1. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Svoje milodary môžete vložiť do pokladničiek na stolíku.