3. pôstna nedeľa – 28. február 2016

V tomto týždni je prvý piatok, spovedáme ako obvykle.

V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši.

Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v stredu 9. marca (CI a CII 16.marca). Prosíme aby ste nám ich nahlásili v sakristii.

Zbierka na nový kostol vyniesla 6675 eur. Pán Boh zaplať!