Saleziáni budú mať tento rok štyroch novokňazov

Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Vladimíra Feketeho príjmu dar kňazskej vysviacky Tomáš Danko SDB, Marek Pančura SDB, Vladimír Plášek SDB a Peter Roth SDB. Slávnosť sa uskutoční v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade 23. júna o 10:30 hod..

(zdroj: www.saleziani.sk)


Jeden z novokňazov, don Vladimír Plášek, príde k nám do Dubnice nad Váhom. Svoju primičnú sv. omšu bude sláviť v našej farnosti v nedeľu 8. júla.

„Narodil som sa v Bratislave. Mám dve staršie sestry. Študoval som vyučovanie matematiky a fyziky. Mám rád hory, knihy a šport. V roku 2016 som zložil večné sľuby v Saleziánskej spoločnosti a v roku 2017 som prijal diakonskú vysviacku. Túžim ohlasovať Kristovu radostnú zvesť a spolu s druhými rásť v láske ku Kristovi a vo svätosti.“