Oznamy na 29. nedeľu cez rok – 21. október 2018

Liturgický kalendár:
Vo pondelok je sv. Jána Pavla II., pápeža.
V utorok je sv. Jána Kapistránskeho, kňaza.
V stredu je sv. Antona Máriu Clareta, biskupa a tiež v saleziánskej rodine bl. Alojza Guanella, kňaza.

1. Dnešná nedeľa je misijná. Pri sv. omšiach sa modlíme za misionárov a taktiež je zbierka na misie.
2. Dnes o 15.00 hod. bude pri novom kostole šarkaniáda. Pozývame všetky deti. Bude aj súťaž v rôznych kategóriách. Podrobnosti sú na výveske.
3. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla 2825 €. Pán Boh zaplať!
4. Na budúci víkend sa mení čas z letného na zimný.