#O2H naplnila mladých na P18

Národné stretnutie mládeže už po tretíkrát privítalo takmer 4000 mladých, tentoraz v
najstaršom kráľovskom meste Slovenska, Prešove, ktoré na štyri dni od 26. do 29. júla
omladlo.

Túžbou organizátorov P18 bolo umožniť mladým stretnúť sa s Kristom, vybudovať jednotu medzi mladými ľuďmi v Cirkvi a povzbudiť ich aby nabrali odvahu prežiariť sa Kristom a pokúsiť sa zmeniť tento svet. „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30). Táto evanjeliová stať bola mottom tohtoročnej P18 z ktorej kontextu usporiadatelia vybrali kľúčové slovo, ODVAHA #O2H. #O2H vyvierala z prednášok, liturgických slávností, piesní, ranných modlitieb a pracovných činností.

Prvý deň (štvrtok) #O2H
Po ubytovaní na školách sa všetci zúčastnení presunuli do mestskej športovej haly, kde sa
o 17:00 zahájil veľkolepý otvárací ceremoniál. Zúčastnení videli predstavenie tanečného
divadla aTak, akrobata Alexandra Müllera, hudobné vystúpenie Simy Martausovej a
mnohých ďalších. Potom nasledovala úvodná svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý vyzval mladých, aby hľadali živú vodu vychádzajúcu z Ježiša, ktorá neosviežuje len na tele, ale predovšetkým na duši. Nakoniec úvodný deň ukončili N(M)ocou modlitby v Prešovských chrámoch.

Image may contain: one or more people and text
Druhý deň (piatok) #O2H vykročiť
Nasledujúci deň sa začal akatistom k najsvätejšej Bohorodičke s košickým eparchom
Milanom Chauturom. Potom nasledovala katechéza s bratislavským eparchom Petrom
Rusnákom, ktorú hudobne doprevádzala skupina F6 a tiež predstavili knihu DOCAT. Peter Rusnák povzbudil mladých, aby sa nebáli spolupracovať s Božou milosťou a využili tento čas na dodanie si odvahy vykročiť smerom k Bohu. Popoludnie sa nieslo v duchu angažovanosti. Alebo inak, podporili osobne výzvu Svätého Otca Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Bola to ponuka k dobrovoľníctvu v charitatívnych a sociálnych iniciatívach po celom meste. Venovali sa bezdomovcom, seniorom, deťom bez rodiny, čistili mesto, vysádzali stromčeky, … Koniec tohto dňa ukončili krížovou cestou.

Image may contain: 4 people, people standing and people on stage
Tretí deň (piatok) # O2H ísť proti prúdu
Ráno sa začalo modlitbami po jednotlivých diecézach na viacerých miestach. Nasledovala katechéza s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom. Svätú omšu celebroval gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak. Počas popoludnia pripravili pre účastníkov EXPO POVOLANÍ: prehliadka reholí, adorácia, divadelné predstavenia, športové aktivity…

Štvrtý deň (nedeľa)  #O2H byť mladým teraz

Mladí ľudia sa lúčili s P18 zatváracím ceremoniálom spojeným s predstavením SDM
Panama 2019, ktoré sa uskutoční budúci rok v dňoch, 22. – 27. januára. Všetci ste
srdečne pozvaní! Oficiálne ukončenie vyvrcholilo záverečnou svätou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Stanislav Zvolenský a kázal žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý povzbudil mladých, aby sa nebáli dať Bohu všetko, čo majú, lebo On z toho vytvorí krásne dielo.

Opýtali sme sa niektorých zúčastnených na postrehy a zážitky s P18:
Som veľmi povzbudená z mladých, ktorý sa tu stretli z celého Slovenska Bol to požehnaný čas, počas ktorého sme načerpali mnohé milosti. (Elena Holá FMA)

Najväčším obohatením pre mňa bola mládežnícka krížová cesta, ranné a večerné
modlitebné vigílie a hlavne mladí, ktorých som spoznala. (Paulína Hírešová)

Dubnickí mladí sú super. Spoznal som v tejto partií ľudí plných života a radosti. Bol to
príjemný pocit byť tu s nimi na P18 a pomôcť im stať sa odvážnejšími mladými ľuďmi.
(Vladimír Plášek SDB)

P18 bola nádherná akcia a veríme, že povzbudila nielen mladých k radostnému a
odvážnemu životu s Bohom, ale aj ľudí, ktorí stále hľadajú šťastie v živote. Veľké ďakujem patrí organizátorom P18, dobrodincom, dobrovoľníkom a hlavne Bohu.

(Jaro Minárik)