Časopis Don Bosco Dnes píše aj o Máriinej Dubnici

Dvojmesačník Don Bosco Dnes, ktorý sa posiela dobrodincom a priateľom dona Bosca na celom Slovensku, prichádza v marcovom čísle s novou rubrikou „Naše diela“, kde sa ako prvé malo tú česť predstaviť práve to naše v Dubnici nad Váhom (str. 10-11). V tomto čísle sa tiež dočítate o prvom slovenskom saleziánovi-biskupovi Mons. Vladimírovi Feketem, o zázraku, ktorý zažil hlavný predstavený don Ángel a nájdete tam aj rozhovor so svetovým prezidentom Združenia exallievov Michalom Hortom pochádzajúcim zo susednej Novej Dubnice.