Žiaci našej školy začali šk. rok vzývaním Svätého Ducha