Sr. Mária Assunta Sumiko na návšteve v našej dubnickej komunite