Nedeľné animované popoludnie pre prvoprijímajúce deti v duchu: „Zaži celý týždeň počas jedného popoludnia“