Saleziánky

Sme rehoľná rodina, ktorej poslaním je preukazovať preventívnu Božiu lásku predovšetkým mladým ľuďom a pomáhať im v ich integrálnom rozvoji. Sme ženskou vetvou saleziánskej kongregácie, ktorú založil sv. Ján Bosco v Taliansku. Dnes pracujeme na 5 kontinentoch v 1380 domoch, je nás takmer 12 000 sestier. V slovenskej provincií je nás 89 v 16 komunitách. Na život si zarábame prácou vlastných rúk, nie sme ani firma, ani rozpočtová organizácia.

Venujeme sa deťom a mladým, prednostne dievčatám v mládežníckych strediskách, školách, centrách voľného času… Charakterizuje nás rodinný duch – naše výchovné bohatstvo, ktoré sme prijali od sv. Jána Bosca a sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Náš inštitút vznikol v 19. storočí v severotalianskom mestečku Mornese na pozadí veľkých spoločenských zmien vyvolaných najmä priemyselnou revolúciou.

(zdroj: www.salezianky.sk)


Komunita v Dubnici nad Váhom:

 Sr. EditaEdita Štefkovičová FMA

direktorka komunity

Pochádzam z údolia Považského Inovca z dedinky Veľké Hoste. K povolaniu som sa dostala cez astronómiu – cez úžasné Božie dielo okolo nás. V duchovnej oblasti mi pomáhali hľadať moje miesto bratia saleziáni a spolupracovníčka Mária. Ako vychovávateľka som pôsobila na Hvezdárni v Hlohovci, v Detskom domove v Trnave, v Materskej škole v Bratislave, vo formácii v Trnave a v Krízovom centre v Rožňave. Tu v Dubnici n/V pôsobím v Súkromnom centre voľného času Laura.


Sr.Elen  Elen Caunerová FMA

Záhoráčka od kosti… ale viem sa prispôsobiť aj iným regiónom Slovenska. Sestrou saleziánkou som sa stala v roku 1997 a pôsobila som vo viacerých komunitách :Trnava; Bratislava -Petržalka; Humenné, Šamorín, Dolný Kubín…jeden rok  – Albánsko. Vždy s deťmi v ZŠ, v stredisku vo voľnom čase…s animátormi ; na stretkách a krúžkoch, s rodinami….leto a tábory sú TOP.. Don Bosco -muž veľkých SNOV- mi bol inšpiráciou nestrácať nádej a snívať aj o nemožných veciach… Ďakujem Pánovi, že mi doprial stretávať sa  s mladými, ktorých misijné sny  sa môžu realizovať cez misijné dobrovoľníctvo VIDES. V Dubnickej komunite som ekonómkou a v SCVČ LAura mám niekoľko  voľnočasových aktivít. Koordinujem VIDES dobrovoľníkov. Viem obdivovať hory, šum mora  a ohňostroje..


Sr. Daniela

Daniela Oremová FMA

Narodila som sa v Banskej Bystrici. Po základnej škole a osemročnom štúdiu na Katolíckom gymnáziu Š. Moyzesa som študovala učiteľstvo na Pedagogickej fakulte UMB v kombinácii: slovenský jazyk a literatúra – telesná výchova. V Dubnici som momentálne poverená riadením nášho Súkromného centra voľného času. Okrem toho učím pár hodín angličtiny a telesnej výchovy na ZŠ s MŠ sv. Dominka Savia, vediem stretká, krúžky… Je vysoko pravdepodobné, že ma nahovoríte na florbal, hokej, lyžovanie, spoločenské hry… a takmer všetko dobrodružné.


Gabriela Bauerová FMA
Pochádzam z Pezinka a som najstaršia z troch sestier. Hoci som vyštudovala vysokú školu chemicko-technologickú v Bratislave, neskôr som si urobila DPŠ na vyučovanie náboženstva, ktorého učenie je mojím ústredným apoštolátom. 5. augusta 1989 som sa stala saleziánkou. Vďaka rehoľnému povolaniu som mala možnosť spoznať celé Slovensko. Pôsobila som v Bratislave, Šamoríne,  Trnave, Rožňave – kde som skladala večné sľuby, v Dolnom Kubíne,  Humennom, Ríme a v Michalovciach. V DCA som už pôsobila v rokoch 2009-2012, vrátila som sa sem do tej istej školy – CZŠ sv. Dominika Savia. Učím deti katolícke náboženstvo – od tých najmenších až po ôsmakov. Okrem toho mám na starosti miestne stredisko ADMA /Združenie Márie Pomocnice/, ktorú zastrešujem aj na celoslovenskej úrovni. Rada trávim čas v prírode, kde si viem dobre oddýchnuť. Silným spôsobom sa do môjho srdca zapísal pobyt v Ríme – milujem taliansku kultúru, taliančinu i celé Taliansko! Koniec koncov – je to krajina mojich obľúbených svätcov! Aj s ich pomocou sa snažím denne kráčať cestou jednoduchej svätosti …

Lamiya Jalilová FMA

Čaute, ja som sestra Lamiya. Áno, áno v mojom mene je aj mäkké aj tvrdé i. Mám 27 rokov. Som 2 roky šťastná sestra salezianka. Pochádzam z Azerbajdžanu z hlavne mesta Baku. Na Slovensku som už 8,5 roka. Slovenčina mi celkom ide ale predsa občas zbadáte chýbyčky krásy. Mám rada šport, v podstate každý. Rada sa vozim na kolobežke a natáčam videjka.


Františka Martinková FMA
Mám celkom dlhé meno, ale väčšina ľudí ma volá kratšie – Fany.

Pochádzam z Košíc, študovala som na osemročnom Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského a potom špeciálnu pedagogiku na Prešovskej Univerzite.
Momentálne učím na CZŠ v prípravnom ročníku, vediem stretká v SCVČ a krúžok angličtiny v MŠ. Mám rada deti, mladých, rada s nimi trávim čas.
Rada si prečítam dobrú knihu, zaujímavý príbeh, rozprávky, ale poteší ma aj výlet v prírode.


Aktuálna zostava našej komunity


Ponúkame Vám zopár fotografií zo strediska: