Saleziánky

Sme rehoľná rodina, ktorej poslaním je preukazovať preventívnu Božiu lásku predovšetkým mladým ľuďom a pomáhať im v ich integrálnom rozvoji. Sme ženskou vetvou saleziánskej kongregácie, ktorú založil sv. Ján Bosco v Taliansku. Dnes pracujeme na 5 kontinentoch v 1380 domoch, je nás takmer 12 000 sestier. V slovenskej provincií je nás 89 v 16 komunitách. Na život si zarábame prácou vlastných rúk, nie sme ani firma, ani rozpočtová organizácia.

Venujeme sa deťom a mladým, prednostne dievčatám v mládežníckych strediskách, školách, centrách voľného času… Charakterizuje nás rodinný duch – naše výchovné bohatstvo, ktoré sme prijali od sv. Jána Bosca a sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Náš inštitút vznikol v 19. storočí v severotalianskom mestečku Mornese na pozadí veľkých spoločenských zmien vyvolaných najmä priemyselnou revolúciou.

(zdroj: www.salezianky.sk)


Komunita v Dubnici nad Váhom

 

 Sr. EditaEdita Štefkovičová FMA

direktorka komunity

Pochádzam z údolia Považského Inovca z dedinky Veľké Hoste. K povolaniu som sa dostala cez astronómiu – cez úžasné Božie dielo okolo nás. V duchovnej oblasti mi pomáhali hľadať moje miesto bratia saleziáni a spolupracovníčka Mária. Ako vychovávateľka som pôsobila na Hvezdárni v Hlohovci, v Detskom domove v Trnave, v Materskej škole v Bratislave, vo formácii v Trnave a v Krízovom centre v Rožňave. Tu v Dubnici n/V pôsobím v Súkromnom centre voľného času Laura.

 


Sr. Andrea Andrea Badíková FMA

Pár slov o mne: vyrastala som v Dubnici nad Váhom a študovala na priemyselnej škole. Po skončení strednej školy som začala študovať diaľkovo na Teologickej fakulte v Nitre odbor učiteľ náboženstva a etickej výchovy. V tomto období som zachytila Pánovo volanie k zasvätenému životu. Po ročnom uvažovaní a vnútornom boji som nastúpila do formácie k Dcéram Márie Pomocnice. V roku 2000 som skladala svoje prvé rehoľné sľuby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Mojím prvým pôsobiskom bola bratislavská Petržalka, v ktorej som prežila krásnych 13 rokov. Svoj čas som venovala sestrám a deťom s rodičmi na Cirkevnej materskej škole M. Mazzarellovej v Peržalke. Ďalším pôsobiskom bol Dolný Kubín a teraz Dubnica nad Váhom. Medzi moje záľuby patria tímové športy, turistika, dobré knihy a tvorenie z dreva.

 


Sr. Daniela

Daniela Oremová FMA

Narodila som sa v Banskej Bystrici. Po základnej škole a osemročnom štúdiu na Katolíckom gymnáziu Š. Moyzesa som študovala učiteľstvo na Pedagogickej fakulte UMB v kombinácii: slovenský jazyk a literatúra – telesná výchova. V Dubnici som momentálne poverená riadením nášho Súkromného centra voľného času. Okrem toho učím pár hodín angličtiny a telesnej výchovy na ZŠ s MŠ sv. Dominka Savia, vediem stretká, krúžky… Je vysoko pravdepodobné, že ma nahovoríte na florbal, hokej, lyžovanie, spoločenské hry… a takmer všetko dobrodružné.

 


Sr. LenkaLenka Pukajová FMA

Narodila som sa v Dolnom Kubíne. Študovala som na SOU v Dolnom Kubíne odbor kuchár – čašník s maturitou, na SOŠ bl. Laury v Trnave odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Saleziánkou som od roku 2003. Dva roky som pôsobila v Bratislave na Kremnickej 19, potom rok v Trnave, 6 rokov v Bratislave na Vavilovovej, rok v Košiciach a od  augusta 2013 som v Dubnici nad Váhom. Som ekonómka domu, vyučujem na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia  druhákov, ktorým som triedna, a pár hodín učím  aj tretiakov a štvrtákov. V našom CVČ mám na starosti gitarový krúžok, vybíjanú a stretko. Mám rada lyžovanie, volejbal, hory, opekanie a čítanie kníh.

 


Elena Holá FMA
Pochádzam z tohto kraja, svoje detstvo a mladosť som prežila v dedinke Dobrá pri Trenčianskej Teplej a v meste Nová Dubnica (Spojená škola sv. Jána Bosca, ZUŠ, saleziánske stredisko i charizmatické spoločenstvo). Mám veľkú a zaujímavú rodinu. Vysokú školu som vyštudovala v Trnave, odbor psychológia. Z tohto obdobia mám pekné a silné spomienky na dobrodružné cestovanie, letné brigády, hlboké vzťahy i prehlbujúci sa duchovný život. Po vysokej škole som strávila rok ako saleziánska misijná dobrovoľníčka v Jakutsku na Sibíri i na Luníku IX. S Rómami som pracovala i ďalší rok v Plaveckom Štvrtku so sestrami saleziánkami, kde aj dozrelo moje rozhodnutie vstúpiť do formácie. Tri roky som bola v Trnave a dva roky v noviciáte v Šamoríne. Po prvých sľuboch prichádzam do Dubnice nad Váhom, kde budem pracovať v SCVČ Laura, zapojím sa aj do prípravy k sviatostiam, … a uvidíme, čo ešte. Mám rada ľudí, prírodu, šport, filmy, hudbu, knihy, filmy … všeličo! Som vďačná Bohu za tento pestrý život!

 


Sr. Marie

Marie Bartová FMA

Pochádzam z krásneho Pezinka, ale narodila som sa v Chebe-ČR. Po ukončení školy som učila v Kráľovej pri Senci (matematiku a hudobnú), potom som bola vychovávateľkou v Bratislave na Mokrohájskej a neskôr som pracovala v Slovenskom národnom múzeu tiež v Bratislave. Saleziánkou som od r. 1980. Od 15 rokov viem, že chcem žiť ako don Bosco. Prvé sľuby som skladala práve v Dubnici na fare. Pôsobila som v Bratislave, v Pezinku, v Trnave, v Humennom a po 20 rokoch som opäť v milovanej Dubnici. Venovala som sa mladým, vedeniu spoločenstiev a sprevádzaniu. Teraz môžem pripravovať dospelých k sviatostiam, doučujem mladých hlavne matematiku, pomáham v Matelku a pri exalievach. Zo záľub mám rada sudoku.

 


Ponúkame Vám zopár fotografií zo strediska: